Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

История

През 1932 г. е открит първият девически занятчийски 3годишен курс с 22 ученички и 2 учителки. Това е началото на нашето училище. Макар и с малък опит училището участва в мострения панаир в Пловдив и на изложение във Варна, където получава златен медал.
От 1937г. училището носи името ,,Пробуда”, което напълно отговаря на целите и задачите – да дава знания и умения на ученичките, които са предимно бедни момичета идващи ежедневно от близките села. Въпреки, че училището многократно е местено в различни сгради и частни къщи неудобни за водене на учебни занятия, и съществува опасност от закриване, поради липса на средства за издръжка, това не може да попречи всяка учебна година да завършва с изложба и продажба на изработените изделия, и със златен медал от изложба в Брюксел за изработена в умален вид носия.
През 1945 г. училището се преименува на Държавна девическа гимназия с 5годишен курс на обучение, като наред с професионалната подготовка, момичетата получават и средно образование. Изработват се поръчки на клиенти от града, което говори за авторитета на училището сред обществото.
След 4 години училището отново сменя името си на Промишлено училище по облекло с 2-годищен курс на обучение.
През 1959 г. поради минимални нужди на града от специалисти по облакло, училището се закрива.
След 6 г. училището отново е открито и приема името ,,Лиляна Димитрова”. Помещава се в различни сгради – на СПТУ по селско стопанство, на механотехникума, музея, икономическия техникум. Разкриват се нови специалности – сервитьорство, готварство, бръснаро-фризьорство.
През 1976 г. се разделя на две – СПТУ по обществено хранене и СПТУ по облекло и текстил. Разкрива се паралелка по мъжко облекло, доставят се първите плетачни машини за новооткритата работилница по плетиво, като с това се поставя началото на нова дейност в училището. Наред с професионалната подготовка важно място заема и общообразователната.
От 1982 г. училището вече има собствена, самостоятелна сграда. Това е настоящата сграда, която използваме и до днес, с ново име и нови специалности.

Copyright © 2024 Евридика