Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Контакти

гр. Кърджали,
ул. „Капитан Петко Войвода“ №60
Телефони:
  • Директор – 0361 627 83
  • Главен счетоводител – 0877 670 595
  • ЗАС – 0361 62783, 0884 647 342, 0876 135 059
E-mail: info-909111@edu.mon.bg 

 

Copyright © 2023 Евридика