Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Ден на Земята

Денят на Земята започнахме със седмицата на гората и засадихме дървета, осигурени от daikin.bg гората.бг – ,,Когато станем 100000 ще посадим гора“, а кампанията “Кърджали – чист и красив” подкрепихме с почистване на училищния двор и обществените места около училището.

 

Copyright © 2023 Евридика