Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

ПГОД“Евридика“ спечели проект за ученици по програма Еразъм +,  за образователна мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование .

През 2020/2021 учебна година иновацията продължава:

 

Темата на проекта е „Изучаване на италианските модни тенденции в производството на сватбени облекла“.

Чрез този проект  се цели повишаване професионалните знания и умения, социалните и езиковите компетенции на учениците, на базата на новите знания и умения , придобити по време на учебната практика в Италия.Младите хора ще добият самочувствието, че са конкурентноспособни, ще имат повече желание за личностно развитие и самоусъвършенстване.

Ползватели ще бъдат  12 момичета и момчета, обучаващи се в ПГОД от девети до единадесети клас, които ще проведат триседмична практика в гр.Милано с партнирането на модна къща „Фиоре“на реални работни места.

Критерии за по дбор на ученици: kriterii Erasum

Copyright © 2023 Евридика