Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

ПГОД „Евридика“ –иновативно училище

Горди сме, че ПГОД “Евридика“гр. Кърджали е одобрено за иновативно училище с решение № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година . Иновацията стартира на 16.09.2019 г. Тя включва въвеждане на нови учебни предмети в рамките на 4 години. Иновацията цели учениците да могат свободно да иновират своите знания и умения в часовете по учебна практика.

ПГОД е училище на бъдещето. След завършване на своя четиридесет годишен период на обучение с повишена мотивация, професионални знания и компетентности, учениците от ПГОД „Евридика“ ще бъдат обещаващи кадри за нуждите на бизнеса.

Copyright © 2024 Евридика