Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

ЕРАЗЪМ + : практическо обучение в Унгария

 

За  втора поредна година ПГОД“Евридика“ спечли финансиране за работа по проекти по програма Еразъм+.

За изпълнение на дейностите по проекта по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност I , сектор „Професионално образование и обучение“ училището планира да проведе мобилности на 16 ученици от гимназията за две практически обучения в Унгария и Португалия- две ученически професионални практики, във всяка от които ще вземат участие по 8 ученици.

 

На 18 юли стартира  изпълнение на първата дейност- ученици от ПГОД „Евридика“ с един ръководител заминаха  на двуседмична практика в модна къща „Ille – Olla“, базирана в Будапеща, Унгария. Проекта е на тема „Изучаване на европейските тенденции в младежката мода“ и е фокусирано върху една от силните страни на училището ни – традиции относно обучението и подготовката на нашите ученици в сферата на модата за деца и младежи.

Целите на проекта са повишаване възможностите за трудова реализация на нашите ученици – професионалният опит в чужбина е ценен принос към биографиите на участниците в практиката, разширяване спектъра от международни партньорства за обмяна на опит и добри практики с модните къщи от Унгария.

Copyright © 2024 Евридика