Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Квалификации

Тема: вътрешноинституционална квалификация

„Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегряване в образователната среда. Повишаване на самочувствието  и позитивната самооценка на педагогическия специалист“

Място:

Пампорово

Период на провеждане:

20.02.2022 г. – 22.02.2022 г.

Начален час и краен:

I ден: 15:00 ч. – 18:00 ч.

II ден: 9:30 ч. – 18:00 ч.

III ден: 9:30 ч. – 12:00 ч.

Брой педагогически специалисти:

Copyright © 2023 Евридика