Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

ЕРАЗЪМ +

2023

ПГОД „Евридика“ за  поредна година спечели проект по програма Еразъм + на тема: „Учители – лидери: ролята на учителите в превенция на ранното отпадане от професионалното образование и обучение“

Критерии

Директорът и петима учители от ПГОД ,,Евридика“ на едноседмично обучение в Португалия

 

ПГОД „Евридика“ с едноседмичен проект Еразъм+ за мода, дизайн и фризьорство

2022

Ученици от ПГОД „Евридика“ заминаха за Виланова, Испания по програма ЕРАЗЪМ +

За трета поредна година ученици от Професионална гимназия по облекло и дизайн ,,Евридика“ в Кърджали получиха възможност да изкарат двуседмична практика в Европа. Финансирането е от спечелен проект ERAZMUS + 2021-1-BG01-KA122-VET-000019517 – „Натурални и биосъобразни техники и продукти във фризьорството“. Проектът е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси към Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+”.

Петнадесет гимназисти от осми до дванадесети клас от 29.05 до 12.06.2022 г., ще се обучават и развиват своите способности и умея в сферата на фризьорството в испанския град Виланова, Барселона.

Целите на проекта са повишаване на възможностите за трудова реализация. Професионалният опит в чужбина несъмнено е ценен принос към биографиите на участниците в практиката, също и разширяване спектъра от международни партньорства за обмяна на опит и добри практики с изявени фризьорски салони от други европейски страни.

ВЕСТНИК:

Ученици от ПГОД „Евридика“ заминаха за Виланова, Испания

http://www.novjivot.info/ТУК/

ПГОД „Евридика“ приключи успешно участието си по програма Еразъм +

Заключителна среща по проект „Натурални и биосъобразни техники и продукти във фризьорството”, по програма Еразъм + 2021-1-BG01-KA122-VET-000019517

ПГОД „Евридика“ приключи успешно участието си  в още един международен проект, а учениците имаха възможност да създадат много нови приятелства и да преживеят много незабравими моменти в Испания.

Целите на проекта са повишаване на възможностите за трудова реализация. Професионалният опит в чужбина несъмнено е ценен принос към биографиите на участниците в практиката, също и разширяване спектъра от международни партньорства за обмяна на опит и добри практики с изявени фризьорски салони от други европейски страни.

Заключителната част по проект Еразъм+ 2021-1-BG01-KA122-VET-000019517 се  представи пред гости – директори на училища , представители на РУО- Кърджали.

ВЕСТНИК:

http://www.novjivot.info/ТУК/

ПГОД „Евридика“ приключи успешно участието си по програма Еразъм +

 

 

 

 

2020/2021

ЕРАЗЪМ + : практическо обучение в Унгария

За  втора поредна година ПГОД“Евридика“ спечли финансиране за работа по проекти по програма Еразъм+.

За изпълнение на дейностите по проекта по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност I , сектор „Професионално образование и обучение“ училището планира да проведе мобилности на 16 ученици от гимназията за две практически обучения в Унгария и Португалия- две ученически професионални практики, във всяка от които ще вземат участие по 8 ученици.

 

На 18 юли стартира  изпълнение на първата дейност- ученици от ПГОД „Евридика“ с един ръководител заминаха  на двуседмична практика в модна къща „Ille – Olla“, базирана в Будапеща, Унгария. Проекта е на тема „Изучаване на европейските тенденции в младежката мода“ и е фокусирано върху една от силните страни на училището ни – традиции относно обучението и подготовката на нашите ученици в сферата на модата за деца и младежи.

Целите на проекта са повишаване възможностите за трудова реализация на нашите ученици – професионалният опит в чужбина е ценен принос към биографиите на участниците в практиката, разширяване спектъра от международни партньорства за обмяна на опит и добри практики с модните къщи от Унгария.

ВЕСТНИК:

ПГОД “Евридика“ отново спечели финансиране по програма „Еразъм+“

 

Ученици от ПГОД ,,Евридика“ приключиха успешна практика в Лисабон

ВЕСТНИК:

http://www.novjivot.info/ТУК/

Ученици от ПГОД ,,Евридика“ приключиха успешна практика в Лисабон

 

 

2019/2020

ПГОД“Евридика“ спечели проект за ученици по програма Еразъм +,  за образователна мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование .

Темата на проекта е „Изучаване на италианските модни тенденции в производството на сватбени облекла“.

Чрез този проект  се цели повишаване професионалните знания и умения, социалните и езиковите компетенции на учениците, на базата на новите знания и умения , придобити по време на учебната практика в Италия.Младите хора ще добият самочувствието, че са конкурентноспособни, ще имат повече желание за личностно развитие и самоусъвършенстване.

Ползватели ще бъдат  12 момичета и момчета, обучаващи се в ПГОД от девети до единадесети клас, които ще проведат триседмична практика в гр.Милано с партнирането на модна къща „Фиоре“на реални работни места.

Критерии за по дбор на ученици: kriterii Erasum

 

На 9 февруари, учениците участващи по проект Еразъм + заминаха на  триседмична практика в гр.Милано с партнирането на модна къща „Фиоре“

Успешно бяха осъществени обмен на добри практики сред ученици и учители.

По време на престоя на участниците се осъществи:

– Представяне на темата „Изучаване на италианските модни тенденции в производството на сватбени облекла“ и провеждане на семинари и обучение с учениците, с цел обмяна на опит и добри практики между страните.

– Осъществяване на неформално учене на чужд език и придобиване на нови социални умения.

– Опознаване на местните културни и природни забележителности.

Част от снимките:

ПРОЕКТ „ERAZMUS+2019-1-BG01-KA102-061526 KA102/VET-303/28-06-20

Отпътуване за работа по проект „ERAZMUS+2019-1-BG01-KA102-061526 KA102/VET-303/28-06-2019g“ до Италия.

 

Разходка в Тирано по проект „ERAZMUS+2019-1-BG01-KA102-061526 KA1

 

Посещение във фабрика за производство на ципове по проект „ERAZMUS+2019-1-BG01-KA102-061526 KA102/VET-

Културно-историческо посещение в Сондрио по проект„ERAZMUS+2019-1

Културно-исторически посещения по проект„ERAZMUS+2019-1-BG01-KA10

Приключване на проект„ERAZMUS+2019-1-BG01-KA102-061526 KA102/VET-

Copyright © 2024 Евридика