Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

„Ученически практики – 2“

Стартира изпълнението на проект „Ученически практики- 2“ 2022/2023г, който осигурява допълнителна възможност за достъп на учениците до практическо обучение и подобряване на уменията им за работа в реална работна среда. Осем ученици от ПГОД „Евридика“ гр. Кърджали, професия „Оператор в производството на облекло „, започнаха практика, където имат възможност да приложат знанията и уменията придобити в училище в условията на реална работна среда. Партньори на ПГОД „Евридика“ в проекта са фирмите: „Колектив – 2004““ ЕООД ЕТ “Юси“ – Севгин Кюллю

Публикации във вестник:

ПГОД „Евридика“ продължава участието си по проект  „Ученически практики -2“

 

Покана

Обява

Copyright © 2024 Евридика