Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

ПЛАН -ПРИЕМ 2023/2024

ЗАПОВЕД МОН

Заповед план-прием

 

Държавен план-прием за 2023/2024 година

26 ученици – 1 паралелка –  Оператор в производството на облекло, Специалност: Производство на облекло от текстил

 

График

на дейностите по приемането на учениците 

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас Прием в XI клас
Подаване   на   заявления   за   насочване                    към

комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

 

03 – 21 май 2023 г.

 

03 – 21 май 2023 г.

Записване на учениците, насочени от комисията

по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2023 г. до 17 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г. 18 – 19 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на

първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г. 20 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране

 

13 – 17 юли 2023 г.

 

21 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на

втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г. 25 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на

класиране

20 – 24 юли 2023 г. 26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г. 28 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап

на класиране

26 – 27 юли 2023 г. 31 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на

трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г. 01 август 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на

класиране

01 август – 02

август 2023 г.

02 – 03 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г. 04 август 2023 г.
 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора,

до 11 септември

2023 г.

 

 

до 11септември 2023 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-

прием

до 14 септември 2023 г. вкл.

 

Изменение и допълнение на графика: План прием допълнение

 

Свободни места към 07.08.2023 г.:

VIII клас – 0

Copyright © 2024 Евридика