Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

ЗАПОВЕД

СПИСЪК на училищата одобрени за работа по проекта

ПГОД ‚Евридика“ започва дейности по ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001–0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от програма „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027, съфинансиран от Eвропейския съюз. Училището ни ще изпълнява дейности, насочени към обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование и интензивна работа с родители чрез образователния медиатор към училището. Провеждането на занимания по интереси, междуучилищни дейности също е дейност, от която ще се възползва училището ни. Целта на заниманията по интереси е да се стимулира развитието на личностните качества, социалните и творчески умения и изяви на способностите на учениците в областта на професионалното образование.

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Проектът е с бюджет над 151 млн. лева.

 

Професионалната гимназия ‚Евридика“ е одобрена за участие по проект „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

 

Copyright © 2024 Евридика