Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Протоколи

2023 година Протокол №1 2022 година Протокол №1 Протокол № 2 Протокол №3 Протокол №4 Протокол №5 Протокол № 6 Протокол № 7 Протокол №8 2021 година Протокол №1 2021 Протокол № 2 2021 Протокол № 3 2021 Протокол №4 2021 Протокол № 5 2021…

„Ученически практики – 2“

Стартира изпълнението на проект „Ученически практики- 2“ 2022/2023г, който осигурява допълнителна възможност за достъп на учениците до практическо обучение и подобряване на уменията им за работа в реална работна среда. Осем ученици от ПГОД „Евридика“ гр. Кърджали, професия „Оператор в производството на облекло „, започнаха…

Copyright © 2023 Евридика