Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Задължения на зрелостниците за здравно осигуряване

НАП – здр. осигуровки 1                                                                                   Абитуриентите плащат сами здравните си вноски   Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва…

Copyright © 2023 Евридика