Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Информация свързана с кандидатстване и прием в VIII клас през учебната 2022/2023 г. Начин на кандидатстване: Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. се осъществява в периода от 05 юли…

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ   ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ0…

Ученици от ПГОД „Евридика“ в Испания по ЕРАЗЪМ +

Ученици от ПГОД „Евридика“ заминаха за Виланова, Испания http://www.novjivot.info/2022/06/01/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b2-2/    

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

ПГ,,Евридика“ приключи дейностите по НП ,,Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ Професионална гимназия ,,Евридика“ приключи дейностите по НП ,,Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ https://www.mon.bg/bg/100959 Брошура Фоталбум    

Квалификации

Тема: вътрешноинституционална квалификация „Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегряване в образователната среда. Повишаване на самочувствието  и позитивната самооценка на педагогическия специалист“ Място: Пампорово Период на провеждане: 20.02.2022 г. – 22.02.2022 г. Начален час и краен: I ден: 15:00 ч. – 18:00 ч. II…

Copyright © 2022 Евридика