Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Информация свързана с кандидатстване и прием в VIII клас през учебната 2022/2023 г. Начин на кандидатстване: Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. се осъществява в периода от 05 юли…

ЕРАЗЪМ + : практическо обучение в Унгария

  За  втора поредна година ПГОД“Евридика“ спечли финансиране за работа по проекти по програма Еразъм+. За изпълнение на дейностите по проекта по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност I , сектор „Професионално образование и обучение“ училището планира да проведе мобилности на 16 ученици от гимназията за две…

Copyright © 2023 Евридика