Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

Документи 2023/2024

Годишен план Прием в VIII клас Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Вътрешни правила за приемане и обучение СФО Етичен кодекс Форми на обучение Програма гражданско образование Програма интеркултурно образование Програма екологично образование Програма за здравно осигуряване Механизъм за…

Графици II срок 2022/2023 г.

Програма II срок програма 2 срок График консултации с родители График консултации по учебни предмети График дежурство График класни работи График контролни

Документи 2022/2023

Етичен кодекс Годишен план на училището Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ през учебната 2022/2023 година Вътрешни правила за провеждане на ДКИ Вътрешни правила за прием на ученици след X клас Вътрешни правила за прием на ученици след VII…

Copyright © 2024 Евридика