Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Графици II срок 2022/2023 г.

Програма II срок програма 2 срок График консултации с родители График консултации по учебни предмети График дежурство График класни работи График контролни

Документи 2022/2023

Етичен кодекс Годишен план на училището Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ през учебната 2022/2023 година Вътрешни правила за провеждане на ДКИ Вътрешни правила за прием на ученици след X клас Вътрешни правила за прием на ученици след VII…

Квалификации

Тема: вътрешноинституционална квалификация „Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегряване в образователната среда. Повишаване на самочувствието  и позитивната самооценка на педагогическия специалист“ Място: Пампорово Период на провеждане: 20.02.2022 г. – 22.02.2022 г. Начален час и краен: I ден: 15:00 ч. – 18:00 ч. II…

Документи 2021/2022 г.

Етичен кодекс Форми на обучение Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ за учебната 2021-2022 г. Вътрешни правила за провеждане на ДКИ 2021-2022г. Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Годишен план на училището Стратегияза развитие на ПГОД „Евридика“ Програма за ранно предупреждение и превенция на преждевременно…

Copyright © 2023 Евридика