Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

ПЛАН -ПРИЕМ 2023/2024

ЗАПОВЕД МОН Заповед план-прием   Държавен план-прием за 2023/2024 година 26 ученици – 1 паралелка –  Оператор в производството на облекло, Специалност: Производство на облекло от текстил   График на дейностите по приемането на учениците  Вид дейност Срок Прием в VIII клас Прием в XI…

Copyright © 2024 Евридика