Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

„Различни, но заедно“

  Проект № 33.15-029/11.08.2016г. в съотствие с Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2016-2018 г. Приоритет 3  Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства Наименование на проекта: ,,Различни, но заедно”…

Copyright © 2024 Евридика