Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

ДОКУМЕНТИ 2020/2021

Правилник за дейността на ПГОД „Евридика“   ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ   ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО   Програма за предоставяне на…

Copyright © 2022 Евридика