Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

Прием

Прием за учебната 2016/2017 година

След завършен VII клас

Професионално направление – „Фризьорски и козметични услуги“

Специалност -„Организация и технология на фризьорските услуги“

Професия – „Фризьор“

Балообразуващи предмети:

– Български език и литература

– Математика

– Изобразително изкуство

 

След завършен VIII клас:

Професионално направление – „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“

Специалност – „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“

Професия – „Моделиер-технолог на облекло“

Балообразуващи предмети:

– Български език и литература

– Математика

– Физика и астрономия

 

вътрешни правила за прием 7 и 8клас

Copyright © 2024 Евридика