Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява

 

Предмет на поръчката: Изграждане на топла връзка между училищната сграда и физкултурния салон на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали

Кратко описание: Дейностите, които трябва да извършва кандидата при възлагане изпълнението на пъръчката са следните :
• Циментова замазка армирана по под с дебелина 4 см, циментно-пясъчна мазилка по стени и таван, настилка с теракот, латекс по стени и таван, тухлена зидария 25 см.
• Хидроизолация двупластова на покрив с битумна посипка и топлоизолациа ХРS- 12 см.обработка на фасади, поставяне на дограма – врати интериорни ,PVC дограма
• Конструктивни дейности ;бетонови работи ,кофражни работи , армировъчни работи съгласно количествено стойностна сметка
• Конструктивни мероприятия по фундамента и колоната при централния вход на основната сграда
• Монтажни дейности част „В и К“;доставка и монтаж по част „Електрическа“;доставка и монтаж на осветителна инстлация; доставка и монтаж на заземителна и мълниезащитна инсталация
• Изграждане на отоплителна инсталация

Copyright © 2024 Евридика