Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Среща разговор с родители и ученици в ОУ ,,П. К. Яворов“

По покана на ОУ ,,П. К. Яворов“, професионалните гимназии проведохме среща разговор с родители, ученици и експерт „Кариерно ориентиране“. Представихме различните специалности, които дават възможност на учениците да продължат образованието си и да се реализират успешно по търсени в нашия град професии.

Copyright © 2023 Евридика