Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Административно обслужване

Пакет за трансформация на модела на административно обслужване Приемане и преместване Диплома Валидиране Служебна за подадено заявление ДЗИ 1 Издаване на служебна бележка за допускане ДЗИ 2 Проверка на способности-1 Признаване от чужбина I – VI клас Дубликати Свидетелство за валидиране на професионална квалификация Издаване…

Copyright © 2023 Евридика