Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

Графици II срок 2022/2023 г.

Програма II срок програма 2 срок График консултации с родители График консултации по учебни предмети График дежурство График класни работи График контролни

Квалификации

Тема: вътрешноинституционална квалификация „Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегряване в образователната среда. Повишаване на самочувствието  и позитивната самооценка на педагогическия специалист“ Място: Пампорово Период на провеждане: 20.02.2022 г. – 22.02.2022 г. Начален час и краен: I ден: 15:00 ч. – 18:00 ч. II…

Copyright © 2024 Евридика