Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Документи 2021/2022 г.

Етичен кодекс Форми на обучение Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ за учебната 2021-2022 г. Вътрешни правила за провеждане на ДКИ 2021-2022г. Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Годишен план на училището Стратегияза развитие на ПГОД „Евридика“ Програма за ранно предупреждение и превенция на преждевременно…

ДОКУМЕНТИ 2020/2021

Правилник за дейността на ПГОД „Евридика“   ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ   ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО   Програма за предоставяне на…

Copyright © 2022 Евридика