Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

Документи 2023/2024

Годишен план Прием в VIII клас Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Вътрешни правила за приемане и обучение СФО Етичен кодекс Форми на обучение Програма гражданско образование Програма интеркултурно образование Програма екологично образование Програма за здравно осигуряване Механизъм за…

Документи 2022/2023

Етичен кодекс Годишен план на училището Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ през учебната 2022/2023 година Вътрешни правила за провеждане на ДКИ Вътрешни правила за прием на ученици след X клас Вътрешни правила за прием на ученици след VII…

ДОКУМЕНТИ 2020/2021

Правилник за дейността на ПГОД „Евридика“   ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ   ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО   Програма за предоставяне на…

Copyright © 2024 Евридика