Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Документи 2022/2023

Етичен кодекс Годишен план на училището Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ през учебната 2022/2023 година Вътрешни правила за провеждане на ДКИ Вътрешни правила за прием на ученици след X клас Вътрешни правила за прием на ученици след VII…

ДОКУМЕНТИ 2020/2021

Правилник за дейността на ПГОД „Евридика“   ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ   ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО   Програма за предоставяне на…

Copyright © 2023 Евридика