Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Предмет на поръчката: Изграждане на топла връзка между училищната сграда и физкултурния салон на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали Кратко описание: Дейностите, които трябва да извършва кандидата при възлагане изпълнението на пъръчката са следните : • Циментова замазка армирана по под с дебелина 4 см, циментно-пясъчна мазилка…

Copyright © 2023 Евридика