Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

Задължения на зрелостниците за здравно осигуряване

НАП – здр. осигуровки 1                                                                                   Абитуриентите плащат сами здравните си вноски   Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва…

Държавни зрелостни изпити 2022/2023

Заповед – график за провеждане на ДЗИ Заповед – график за ДИ за придобиване на ПК Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ през учебната 2022/2023 година Вътрешни правила за провеждане на ДКИ през учебната 2022/2023 година Заповед  график Заявление за допускане до ДЗИ 2023 Инструктаж…

Copyright © 2024 Евридика