Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Задължения на зрелостниците за здравно осигуряване

НАП – здр. осигуровки 1                                                                                   Абитуриентите плащат сами здравните си вноски   Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва…

Държавни зрелостни изпити 2022/2023

Заповед – график за провеждане на ДЗИ Заповед – график за ДИ за придобиване на ПК Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ през учебната 2022/2023 година Вътрешни правила за провеждане на ДКИ през учебната 2022/2023 година Заповед  график Заявление за допускане до ДЗИ 2023 Инструктаж…

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021/2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ   ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ0…

Copyright © 2023 Евридика