Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

ИНФОРМАЦИЯ

ФИЛМ – ТРЪГВАМЕ НА УЧИЛИЩЕ – ВИРУСЪТ -НЕ КОРОНАВИРУС (COVID-19)   КАК ДА РАЗГОВАРЯТЕ С ДЕЦАТА СИ ЗА COVID-19   ПО ПОВОД ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ОКОЛО НОВИЯ КОРОНАВИРУС   СЪОБРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ   ИНСТРУКТАЖ   НАСОКИ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА КОВИД-19   УКАЗАНИЯ ЗА…

Copyright © 2023 Евридика