Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

Документи 2023/2024

Годишен план Прием в VIII клас Вътрешни правила ДЗИ Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Вътрешни правила за приемане и обучение СФО Етичен кодекс Форми на обучение Програма гражданско образование Програма интеркултурно образование Програма екологично образование Програма за здравно осигуряване Механизъм за противодействие на училищния…

Copyright © 2023 Евридика