Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

ЗАПОВЕД СПИСЪК на училищата одобрени за работа по проекта ПГОД ‚Евридика“ започва дейности по ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001–0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от програма „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027, съфинансиран от Eвропейския съюз. Училището ни ще изпълнява дейности, насочени към обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование…

Copyright © 2024 Евридика