Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Документи 2023/2024

Годишен план Прием в VIII клас Вътрешни правила ДЗИ Вътрешни правила за освобождаване от ФВС Вътрешни правила за приемане и обучение СФО Етичен кодекс Форми на обучение Програма гражданско образование Програма интеркултурно образование Програма екологично образование Програма за здравно осигуряване Механизъм за противодействие на училищния…

Задължения на зрелостниците за здравно осигуряване

НАП – здр. осигуровки 1                                                                                   Абитуриентите плащат сами здравните си вноски   Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва…

ПЛАН -ПРИЕМ 2023/2024

ЗАПОВЕД МОН Заповед план-прием   Държавен план-прием за 2023/2024 година 26 ученици – 1 паралелка –  Оператор в производството на облекло, Специалност: Производство на облекло от текстил   График на дейностите по приемането на учениците  Вид дейност Срок Прием в VIII клас Прием в XI…

Copyright © 2023 Евридика